Khóa luận tốt nghiệp Luật kinh tế: Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động – Thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần du lịch Nam Định

Khóa luận tốt nghiệp "Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động – Thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần du lịch Nam Định" nhằm tiếp cận nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định hiện hành và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về giao kết hợp đồng lao động: các khái niệm, đặc điểm liên quan đến giao kết hợp đồng lao động; cơ sở ban hành và nội dung pháp luật về giao kết hợp đồng lao động; các nguyên tắc về pháp luật liên quan đến hoạt động giao kết hợp đồng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NAM ĐỊNH NGÀNH ĐÀO TẠO LUẬT KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập - Họ và tên ThS. Nguyễn Thái Trường - Họ và tên Trần Ánh Ngọc - Bộ môn Luật Kinh Tế - Lớp K54P4 HÀ NỘI 2022 LỜI CẢM ƠN Quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình học tập và phát triển của mỗi sinh viên. Khóa luận tốt nghiệp là tiền đề nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghiên cứu những kiến thức quý báu trước khi lập nghiệp. Để có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trước hết em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa Kinh tế - Luật. Đặc biệt là các Thầy Cô trong chuyên ngành Luật kinh tế đã tận tình chỉ dạy và trang bị cho em những kiến thức cần thiết trong suốt thời gian ngồi trên ghế giảng đường là hành trang vô cùng quý giá cho em. Hơn hết em xin gửi đến lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Nguyễn Thái Trường đã tận tình giúp đỡ định hướng cách tư duy và làm việc khoa học để có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Đó là những góp ý hết sức quý báu không chỉ trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp mà còn là hành trang tiếp bước cho em trong quá trình học tập và làm việc sau này. Vì vốn kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp bản thân em không tránh khỏi những sai sót em xin cảm ơn tất cả những góp ý của Thầy Cô để khóa luận tốt nghiệp này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày 28 tháng 2 năm 2022 Sinh viên Trần Ánh Ngọc MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận . 1 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan . 2 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu . 3 4. Đối tượng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu . 4 5. Phương pháp nghiên cứu . 5 6. Kết cấu khoá luận tốt nghiệp . 6 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    571    1    02-12-2023
4    159    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.