Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu thuốc thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu thuốc thú y | BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT Ministry of Agriculture and Rural Development CỤC THÚ Y Department of Animal Health Số QLT GCN Ref. No QLT GCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Socialist Republic of Vietnam GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y CERTIFICATE OF IMPORT REGISTRATION FOR VETERINARY PRODUCT Đăng ký nhập khẩu mới - New Import Registration --Q--- Căn cứ Hồ sơ đăng ký nhập khẩu thuốc thú y của nhà sản xuất According to the registration dossiers of manufacturer Do Công Việt Nam đăng ký Presented by. in Viet Nam Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam và đơn xin đăng ký nhập khẩu To meet the consumption requirement of veterinary products in Vietnam and the application for import registration CỤC THÚ Y DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH Chứng nhận những loại thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y sau đây được phép nhập khẩu vào Việt Nam. This is to certify that the following veterinary products materials for the production of veterinary drugs are permitted to be imported into Vietnam. . năm. Date of Issue. . . Có giá trị đến. . . Valid up to . . . CỤC TRƯỞNG DANH MỤC THUỐC THÚ Y NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU This list of veterinary products materials for veterinary drug production permitted to import into Vietnam Kèm theo Giấy chứng nhận số QLT GCN ngày . Attached the certificate number QLT GCN Date. month year TT No Tên thuốc nguyên liệu Name of products Raw materials Hoạt chất chính chủng VSV Active Ingredients- Micro-organism Strains Dạng đóng gói Packaging Khối lượng thể tích Volume Weight Công dụng Indications Nguồn gốc Producing Country Số đăng ký Registration No 1.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.