Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Dấu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của cơ quan Mâu 3 Kiểm dich 1 . . động vật GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH Số . ĐK-KD Kính gửi . Tên tổ chức cá nhân đăng ký . Địa chỉ . Điện thoại .. Đề nghị quý Cơ quan kiểm dịch lô hàng . xuất khẩu nhập khẩu 1. Tên hàng . 2. Nơi sản xuất . 3. Số lượng . 4. Kích cỡ cá thể đối với hàng hoá là thuỷ sản . 5. Trọng lượng tịnh . 6 . Trọng lượng cả bì . 7 . Loại bao bì . 8 . Số hợp đồng hoặc số chứng từ thanh toán L C TTr. . 9 . Tổ chức cá nhân xuất khẩu . 10 . Nước xuất khẩu . 11. Cửa khẩu xuất . 12. Tổ chức cá nhân nhập khẩu . 13. Nước nhập khẩu . 14. Phương tiện vận chuyển . 15. Cửa khẩu nhập . 16. Mục đích sử dụng . 17. Giấy cho phép kiểm dịch nhập khẩu nếu có . 18. Địa điểm kiểm dịch . 19 . Địa điểm nuôi trồng nếu có . 20 . Thời gian kiểm dịch . 21. Địa điểm giám sát nếu có . 22. Thời gian giám sát . 23. Số bản giấy chứng nhận kiểm dịch cần cấp . Chúng tôi xin cam kết bảo đảm nguyên trạng hàng hoá nhập khẩu đưa về đúng địa điểm đúng thời gian được đăng ký và chỉ đưa hàng hoá ra lưu thông sau khi được quý Cơ quan cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch . TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ Ký đóng dấu ghi rõ họ tên XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT Đồng ý đưa hàng hoá về địa điểm . để làm thủ tục kiểm dịch vào . Vào sổ số. . . Ký đóng dấu ghi rõ họ tên XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN Trong trường hợp lô hàng không được nhập khẩu Lô hàng không được nhập khẩu vào Việt Nam vì lý do. . . CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU. Ký đóng dấu ghi rõ họ tên Giấy đăng ký được làm thành 03 bản Đăng ký theo mẫu này được thể hiện trên 2 mặt của tờ giấy khổ A4 Tên Cơ quan Kiểm dịch Phải có đầy đủ các tiêu chí theo đúng thứ tự và khai các tiêu chí thích hợp đối với lô hàng Cam kết này chỉ ghi khi đăng ký kiểm dịch đối với hàng hoá nhập khẩu Lưu ý Cá nhân đăng ký không có con dấu phải ghi rõ số Giấy Chứng minh nhân dân ngày tháng và nơi .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
189    21    1    19-10-2021
39    15    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.