Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu 2 GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT SẢN PHẨM ĐỘNG VậT XUấT khẩu Số . ĐK-KDXK Kính gửi . Họ tên chủ hàng hoặc người đại diện . Địa chỉ giao dịch . Chứng minh nhân dân số . Cấp ngày. . .tại. Điện thoại .Fax .Email . Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau I ĐỘNG VẬT Loại động vật Giống Tuổi Tính biệt Mục đích sử dụng Đực Cái Tổng số Tổng số viết bằng chữ . Nơi xuất phát . Tình trạng sức khoẻ động vật . Số động vật trên xuất phát từ vùng cơ sở an toàn với bệnh . theo Quyết định số. . ngày. . .của. 1 . nếu có . Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau nếu có 1 2 3 4 5 Kết quả xét nghiệm số Kết quả xét nghiệm số . .ngày. . .ngày. xuất .Kết quả xét nghiệm số. .ngày. . .Kết quả xét nghiệm số. .ngày. . .Kết quả xét nghiệm số. .ngày. . Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau loại vắc xin nơi sản 1 .tiêm phòng ngày. . 2 .tiêm phòng ngày. . 3 .tiêm phòng ngày. . 4 .tiêm phòng ngày. . 5 .tiêm phòng ngày. . II SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT Tên hàng Quy cách đóng gói Số lượng 2 Khối lượng kg Mục đích sử dụng Tổng số Tổng số viết bằng chữ . Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số. .ngày. . .của. 3 . nếu có . Tên địa chỉ cơ sở sản xuất Điện thoại .Fax . III CÁC THÔNG TIN KHÁC Tên địa chỉ tổ chức cá nhân nhập khẩu . Điện thoại .Fax .Email . Cửa khẩu xuất . Thời gian hàng đến cửa khẩu xuất .Phương tiện vận chuyển . Nước nhập khẩu .Nước quá cảnh nếu có . Điều kiện bảo quản hàng trong vận chuyển . Các vật dụng khác có liên quan kèm theo trong vận chuyển . Hồ sơ giấy tờ liên quan đến hàng vận chuyển gồm . Địa điểm cách ly kiểm dịch . Thời gian tiến hành kiểm dịch . Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm. .vào . . . Vào sổ đăng ký . . . KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT Ký ghi rõ họ tên Đăng ký tại. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    16    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.