Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc "

Tài liệu tham khảo Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc " | Mau số 01 GMP TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC hành tốt sản xuất THUỐC Kính gửi Cục Thú y 1. Tên cơ sở 2. Địa chỉ 3. Điện thoại Fax E-Mail Căn cứ Quyết định số 08 2004 QĐ-BNN-TY ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc GMP Căn cứ phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1398 TY-QLT ngày 04 9 2008 của Cục trưởng Cục Thú y Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá nội bộ Cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Cục Thú y được kiểm tra GMP đối với các dây chuyền sản xuất thuốc sau đây Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây 1. Giấy Đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập. 2. Sơ đồ vị trí và thiết kế của nhà máy bao gồm Sơ đồ mặt bằng tổng thể Sơ đồ đường đi của công nhân Sơ đồ đường đi của nguyên liệu bao bì bán thành phẩm thành phẩm Sơ đồ hệ thống cung cấp nước phục vụ sản xuất Sơ đồ cung cấp khí cho nhà máy Sơ đồ thể hiện các cấp độ sạch của nhà máy Sơ đồ xử lý chất thải. 3. Sơ đồ tổ chức nhân sự của cơ sở. 4. Tài liệu huấn luyện Thực hành tốt sản xuất thuốc kế hoạch đào tạo và đánh giá. 5. Danh mục thiết bị hiện có của nhà máy. 6. Danh mục các SOP. 7. Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 8. Giấy xác nhận hoặc biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền. 9. Giấy xác nhận đảm bảo môi trường của cơ quan có thẩm quyền. 10. Biên bản tự thanh tra Thực hành tốt sản xuất thuốc . Giám đốc cơ sở Ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.