Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mau số 04 GMP TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm BẢN TÁI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC hành tốt phòng kiểm NGHIỆM THUỐC Kính gửi Cục Thú y 1. Tên cơ sở 2. Địa chỉ 3. Điện thoại Fax E-Mail Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá nội bộ Cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Cục Thú y được tái kiểm tra Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc . Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây 1. Những thay đổi của cơ sở trong 02 năm triển khai Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc . 2. Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước 3. Báo cáo tóm tắt về huấn luyện đào tạo của phòng kiểm nghiệm. 4. Báo cáo tóm tắt hoạt động của phòng kiểm nghiệm trong 02 năm qua. 5. Danh mục thiết bị hiện có của phòng kiểm nghiệm. 6. Danh mục các SOP hiện có. 7. Danh mục loại sản phẩm đã thực hiện kiểm tra chất lượng. 8. Báo cáo tự thanh tra và đánh giá của cơ sở trong đợt gần nhất về triển khai Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc . Giám đốc cơ sở Ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
165    33    4    23-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.