Mẫu hồ sơ đăng ký kiểm tra GLP

Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ đăng ký kiểm tra GLP | HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA GLP 1- Tài liệu huấn luyện Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc Mỗi tài liệu phải ghi rõ các mục sau đây 1- Chủ đề đợt huấn luyện 2- Nguời huấn luyện 3- Người được huấn luyện đối tượng huấn luyện 4- Mục tiêu huấn luyện 5- Thời gian huấn luyện 6- Kết quả huấn luyện 2- Sơ đồ tổ chức biên chế của cơ sở Sơ đồ phải ghi rõ - Chức năng mối quan hệ các phòng ban bộ phận . - Người phụ trách các phòng ban bộ phận. 3- Sơ đồ vị trí địa lý và thiết kế của phòng kiểm nghiệm Sơ đồ phải thể hiện được - Vị trí của phòng kiểm nghiệm các yếu tố về môi trường và tiếng ồn có thể ảnh hưởng tới khu làm việc - Sơ đồ mặt bằng của các phòng ban bộ phận liên quan đến công tác kiểm tra chất lượng thuốc 4- Danh mục các trang thiết bị kiểm nghiệm STT Tên trang thiết bị mã hiệu sản xuất nước sản xuất Số lượng Tình trạng trang thiết bị Ghi chú 5- Danh mục các loại sản phẩm cơ sở thực hiện kiểm tra chất lượng Yêu cầu nêu rõ các loại sản phẩm thuốc cơ sở thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc dung dịch uống thuốc dung dịch tiêm thuốc bột uống. . 6- Biên bản tự thanh tra Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc Biên bản phải có các mục sau 1- Ngày tháng tiến hành thanh tra. 2- Thành phần đoàn thanh tra. 3- Muc tiêu thanh tra. 4- Tiến hành thanh tra. 5- Đánh giá kết quả thanh tra nều rõ các yêu cầu đã đạt được và các tồn tại. 6- Đề xuất nêu rõ phương án kế hoạch khắc phục những tồn tại của cơ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.