Mẫu hợp đồng thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THỬ NGHIỆM KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y Số . .HĐTN KN Địa danh . . Bên A Bên có thuốc thú y thử nghiệm khảo nghiệm Đại diện ông bà Chức vụ Địa chỉ Số điện thoại Số Fax Bên B Bên nhận thử nghiệm khảo nghiệm Đại diện ông bà Chức vụ Địa chỉ Số điện thoại Số Fax Sau khi thảo luận kỹ về các nội dung nêu trong đề cương thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y hai bên cùng nhất trí ký kết Hợp đồng bao gồm những điều khoản sau I- Các sản phẩm thuốc thú y thử nghiệm khảo nghiệm TT Tên thuốc thú y Thành phần và đường dùng thuốc Các chỉ tiêu đăng ký thử nghiệm khảo nghiệm Loại độ quy n ng ng vật 1 và lô khảo liệm Loại độ quy n ng ng vật 2 và ô khảo hiệm Loại động vật 3 và quy mô KN Ghi chú thành phần đường dùng Loài Số lượng Loài Số lượng đực cái đực cái 1 2 3 1. Thời gian dự kiến bắt đầu 2. Thời gian dự kiến kết thúc 3. Địa điểm 4. Nội dung thử nghiệm khảo nghiệm - Hiệu lực - An toàn - Các chỉ tiêu khác. II- Trách nhiệm của mỗi bên Trách nhiệm của bên A - Cung cấp đầy đủ thuốc thú y trong suốt quá trình thử nghiệm khảo nghiệm. - Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp cùng với bên B tiến hành và theo dõi trong suốt quá trình thử nghiệm khảo nghiệm . - Cùng bên B thống nhất giải quyết những sự cố có thể xảy ra trong quá trình thử nghiệm khảo nghiệm. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính an toàn và hiệu quả của các sản phẩm thuốc thử nghiệm và bồi thường trong trường hợp xảy ra tổn thất do thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y. - Thanh toán mọi phí tổn trong quá trình thử nghiệm khảo nghiệm thuốc Các thỏa thuận khác về trách nhiệm bên A - Làm báo cáo kết quả thử nghiệm khảo nghiệm sau khi kết thúc quá trình kiểm tra theo đúng hồ sơ theo dõi. Trách nhiệm của bên B - Thực hiện nghiệm chỉnh việc thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y theo đúng hợp đồng đã ký với bên A Chọn động vật thử nghiệm khảo nghiệm phân nhóm. Cử cán bộ kỹ thuật công nhân phối hợp thực hiện. Giúp đỡ phương tiện thực hiện thử nghiệm khảo nghiệm .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.