Mẫu đơn xin xuất khẩu hoặc nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin xuất khẩu hoặc nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp | Mẫu biểu số 12 Mẫu đơn xin xuất khẩu nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp Tên Đơn vị cấp trên. Tên tô chức cá nhân đứng đơn . Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số . V v xin xuất khẩu nhập khẩu giống LN Tên tỉnh T P ngày tháng năm 200. Kính gửi Cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và PTNT Căn cứ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số ngày. và Thông t số 62 2001 TT-BNN ngày 5 6 2001 của Bộ tr- ởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hớng dẫn việc xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số 46 2001 QĐ-TTg ngày 4 4 2001 của Thủ tớng Chính phủ về quản lý xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 . Tên tổ chức. cá nhân .làm đơn đề nghị Cục Lâm nghiệp thẩm định và cho phép xuất khẩu nhập khẩu giống cây lâm nghiệp sau đây 1. Tên loài cây - Tên khoa học - Tên Việt Nam 2. Số lợng - Hạt giống lô giống .kg 1 - Cây giống dòng vô tính .số cây dòng vô tính 3. Nguồn gốc xuất xứ giống kèm theo lý lịch nguồn giống 4. Mục đích xuất khẩu nhập khẩu giống 5. Thời gian xuất khẩu nhập khẩu giống từ 200. 6. Cửa khẩu xuất khẩu nhập khẩu giống Cửa khẩu sân bay bu điện. trởng đơn vị cá nhân Nơi gửi chữ ký và con dấu nếu có - Nh trên - Sở NN PTNT tỉnh. để xác nhận nếu là tổ chức cá nhân ở địa phơng - Lu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.