Bài giảng môn Khoa học tự nhiên lớp 6 bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần tế bào

"Bài giảng môn Khoa học tự nhiên lớp 6 bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần tế bào" có nội dung trình bày về cấu tạo tế bào; tìm hiểu tế bào nhân sơ và tê bào nhân thực; tế bào động vật và tế bào thực vật, . Cùng tham khảo để nắm được nội dung chi tiết bài giảng chúng tôi đã sưu tầm và cung cấp tới các bạn nhé. | Tất cả các cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ những tế bào rất nhỏ bé. Tuy nhỏ bé nhưng tế bào thực hiện Tại sao tế bào được đầy đủ các quá trình sống cơ bản sinh sản sinh Tế bào coi là đ trưở ơn v ng hấp th ụ chị cấơ bản ưỡng hô hấp cảm giác t dinh d cơ tim củếa các c bài ti y t th t do vậơ ể sốượ ế bào đ xem là đơn vị cơ bản của sự sống MỘT SỐ LOẠI TẾ Tế bào ruột BÀO Tế bào mỡ Tế bào thần kinh Tế bào hồng Tế bào biểu bì cầu Tế bào được cấu tạo Tế bào từ thành phần nào và cơ tim chúng có những chức năng gì để giúp tế bào thực hiện những quá trình sống đó MỘT SỐ LOẠI TẾ Tế bào ruột BÀO Tế bào mỡ Tế bào thần kinh Tế bào hồng Tế bào biểu bì cầu BÀI 19 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TẾ BÀO I. Cấu tạo tế bào Quan sát Hình kết hợp đọc TT SGK Nêu các thành phần chính trong tế bào và chức năng của chúng. BÀI 19 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TẾ BÀO Màng tế bào bao bọc tế bào chất tham I. Cấu tạo tế bào gia vào quá trình trao Nhân vùng nhân đổi chất giữa tế bào Là nơi chứa vật và môi trường. chất di truyền và là trung tâm điều Tế bào chất khiển các hoạt gồm bào tương động sống của tế và các bào quan bào. là nơi diễn ra phần lớn các hoạt động trao đổi chất của tế Trên màng tế bào có các lỗ nhỏ li ti. Em hãy bào. dự đoán xem vai trò của những lỗ này là gì BÀI 19 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TẾ BÀO II. Tế bào nhân sơ và tê bào nhân thực Quan sát hình và đọc thông tin SGK chỉ ra điểm giống và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực BÀI 19 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TẾ BÀO II. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực Tế bào vi khuẩn Tế bào động vật thực vật Giống Cả hai loại tế bào đều có màng tế bào và tế bào chất Tế Không có hệ thống nội màng các bào Có hệ thống nội màng Tế bào chất bào quan không có màng bao bọc chỉ có được chia thành nhiều khoang các chất một bào quan duy nhất là Ribosome bào quan có màng bao bọc có nhiều bào quan khác nhau. Nhân Chưa hoàn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.