Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Luận văn "Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam"hệ thống một số vấn đề cơ bản về rủi ro thanh khoản, đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản, phân tích và đánh giá thực trạng thanh khoản tại BIDV, đề xuất một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại BIDV, đồng thời phân tích và đánh giá các nguyên nhân của thực trạng đó từ hoạt động đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản tại BIDV trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện hoạt động đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản tại BIDV. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.