Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc nhà nước Vân Hồ, Sơn La

Mục tiêu của đề tài "Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc nhà nước Vân Hồ, Sơn La" là xây dựng được cơ sở lý luận về kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc nhà nước huyện; phân tích được thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc nhà nước huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2019. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
155    95    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.