Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Giải pháp phát triển chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai

Mục tiêu của đề tài "Giải pháp phát triển chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động vay vốn thông qua chương trình tín dụng đối với HSSV tại NHCSXH; phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động vay vốn thông qua chương trình tín dụng với HSSV tại NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Lào Cai gaii đoạn 2017-2019 từ đó đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng đó; đề xuất các gaiir pháp góp phần phát triển hoạt động vay vốn thông qua chương trình tín dụng đối với HSSV tại NHSCXH - Chi nhánh Lào Cai đến hết năm 2020, định hướng đến năm 2030. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    500    3    18-07-2024
29    111    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.