Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Mục đích của đề tài "Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý chi NSNN. Phân tích thực trạng quản lý chi NSNN tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN tại huyện Điện Biên. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    52    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.