Giải thuật và Lập trình

Tài liệu học tập tham khảo về thuật toán lập trình của thầy Lê Minh Hoàng. | Đại học Sư phạm Hà Nội 1999-2002 Try not to become a man of success but rather to become a man of value. Albert Einstein i MỤC LỤC PHẦN 1. BÀI TOÁN LIỆT 1. NHẮC LẠI MỘT SỐ KIẾN THỨC ĐẠI SỐ TỔ . CHỈNH HỢP . CHỈNH HỢP KHÔNG . HOÁN . TỔ 2. PHƯƠNG PHÁP SINH GENERATION .4 . SINH CÁC DÃY NHỊ PHÂN ĐỘ DÀI . LIỆT KÊ CÁC TẬP CON K PHẦN . LIỆT KÊ CÁC HOÁN 3. THUẬT TOÁN QUAY . LIỆT KÊ CÁC DÃY NHỊ PHÂN ĐỘ DÀI . LIỆT KÊ CÁC TẬP CON K PHẦN . LIỆT KÊ CÁC CHỈNH HỢP không lặp chập . BÀI TOÁN PHÂN TÍCH . BÀI TOÁN XẾP 4. KỸ THUẬT NHÁNH . BÀI TOÁN TỐI . SỰ BÙNG NỔ TỔ . MÔ HÌNH KỸ THUẬT NHÁNH . BÀI TOÁN NGƯỜI DU . DÃY PHẦN 2. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI 1. CÁC BƯỚC CƠ BẢN KHI TIẾN HÀNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN TIN . XÁC ĐỊNH BÀI . TÌM CẤU TRÚC DỮ LIỆU BIỂU DIỄN BÀI . TÌM THUẬT . LẬP . KIỂM . TỐI ƯU CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỜI GIAN THỰC hiện giải . GIỚI . CÁC KÝ PHÁP ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP TÍNH . XÁC ĐỊNH ĐỘ PHỨC TẠP TÍNH TOÁN CỦA GIẢI . ĐỘ PHỨC TẠP TÍNH TOÁN VỚI TÌNH TRẠNG DỮ LIỆU . CHI PHÍ THỰC HIỆN THUẬT .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.