Exchange 2007 part 1

Exchange 2007 Install Exchange Server 2007 I. Các bước chuẩn bị: 1. Máy làm Domain Controller 2. Raise Doman Functional Level 3. Install IIS, có (không cần SMTP, NNTP như Ex2K3) 4. Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7 a. Install Net Framework b. Install MMC c. Install MS PowerShell d. Install Hotfix cho Net Framework 5. Install Exchange Server | Exchange 2007 Tài lieu dành cho hoc viên Mue lue Install Exchange Server Recipient Store Managing Address Email Address Messaging Internet Anti VSIC Education Corporation Trang 1 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Install Exchange Server 2007 I. Các bước chuẩn bị 1. Máy làm Domain Controller 2. Raise Doman Functional Level 3. Install IIS có không cần SMTP NNTP như Ex2K3 4. Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7 a. Install Net Framework b. Install MMC c. Install MS PowerShell d. Install Hotfix cho Net Framework 5. Install Exchange Server 2007 II. Thực hiện 1. Máy làm Domain Controller Cấu hình DNS lên domain - Bỏ PW policy 2. Raise Doman Functional Level Vào Run gõ vào OK Màn hình Active Directory Users and Computers mở ra Right Click RC trên tên domain chọn Raise Domain Functional Level . VSIC Education Corporation Trang 2 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong Select an available domain functional level click mũi tên xuống chọn Windows Server 2003 click Raise Trong màn hình này nhấn OK Trong màn hình này nhấn OK 3. Install IIS Vào Run gõ vào chọn Add Remove Windows Components chọn Application Server chọn Detals đánh dấu chọn . 4. Màn hình trước khi Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7 Lưu ý các dòng Step 1 . Step 5 đều nổi lên - các chương trình đó hiện nay chưa được install lên máy VSIC Education Corporation Trang

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.