Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc nhà nước huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

Mục tiêu cơ bản của đề tài "Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc nhà nước huyện Yên Châu tỉnh Sơn La" là tìm ra giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc nhà nước huyện Yên Châu tỉnh Sơn La trong thời gian tới. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    87    3    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.