Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thông qua những số liệu, phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST trong 3 năm gần đây. Luận văn "Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST" phân tích, đánh giá các kết quả đạt được cũng như tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    149    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.