Exchange 2007 part 3

Exchange 2007 Dùng MS Outlook 2007 cấu hình mail client cho Administrator a. Mở 2007, trong màn hình Welcome to the Outlook b. Trong màn hình E-mail account, check vào ô Yes Next Next Trong cửa sổ Auto accounts setup, nhấn Next (nếu muốn MS Outlook tự kết nối với Exchange Server) hoặc đánh dấu chọn vào ô Manually configure server | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên b. Chọn tab Authentication bỏ chọn ô Offer Basic authentication only after starting TLS c. Qua tab Permission Groups đánh dấu chọn vào ô Anonymous user - Apply OK 9. Dùng MS Outlook 2007 cấu hình mail client cho Administrator a. Mở 2007 trong màn hình Welcome to the Outlook . Next b. Trong màn hình E-mail account check vào ô Yes Next c. Trong cửa sổ Auto accounts setup nhấn Next nếu muốn MS Outlook tự kết nối với Exchange Server hoặc đánh dấu chọn vào ô Manually configure server . VSIC Education Corporation Trang 19 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên d. Chọn Microsoft Exchange Next e. Trong Microsoft Exchange Settings tại dòng Microsoft Exchange server nhập vào Computer name hoặc IP của máy Exchange Server. Trong dòng User Name nhập vào tên user đang cấu hình - trường hợp này la administrator - click Check Name và sau đó nhấn Next Finish. f. Sau đó admin tự gởi cho chính mình 1 email để kiểm tra Gởi được. VSIC Education Corporation Trang 20 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Recipient Manage I. Mục đích Hướng dẫn cách tạo và quản lý các loại Recipient thông dụng của Ex2K7 II. Các bước chuẩn bị 1. 2 máy đã cài Exchange Server 2007 và Outlook 2007 2. 2 domain gởi mail qua lại được với nhau hiện 1. Tạo mới User Mailbox Tạo user và mailbox cùng lúc a. Mo Exchange Management Console Recipient Configuration RC trên Mailbox New Mailbox b. Chọn User Mailbox Next 1 ik New Mailbox VSIC EDUCATION CORPORATI Introduction Introduction User Type This wizard will guide you through the steps for creating a linked mailbox and mail-enl ing an existing user. -1 New Mailbox Choose maibox type. Completion n- . -a- User Mailbox r This mailbox is owned by a user to send and receive n used fot resource schedulina VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.