Exchange 2007 part 5

Exchange 2007 Store Management I. Mục đích: Tạo mới và khảo sát các thuộc tính của các Mailbox Store và Storage Group - Tạo Storage Group - Tạo Mailbox Database - Các thuộc tính của các Database II. Các bước chuẩn bị: Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 III. Thực hiện: 7. Tạo Storage Group : tên là Sale Staff a. Trong Exchange Management Console Server Configuaration Mailbox. Nhấn phải chuột trên Computer name New Storage Group b. Trong Storage Group name, nhạp vào Sale Staff Next . | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Store Management I. Mục đích Tạo mới và khảo sát các thuộc tính của các Mailbox Store và Storage Group - Tạo Storage Group - Tạo Mailbox Database - Các thuộc tính của các Database II. Các bước chuẩn bị Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 hiện 7. Tạo Storage Group tên là Sale Staff a. Trong Exchange Management Console Server Configuaration Mailbox. Nhấn phải chuột trên Computer name New Storage Group b. Trong Storage Group name nhạp vào Sale Staff Next New Storage Group VSIC EDUCATION CORPORATION VSIC Education Corporation Trang 37 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Click Finish New Storage Group VSIC EDUCATION CORPORATION New Storage Group Completion Completion The wizard completed successfully. Click Finish to close this wizard. Elapsed time 00 00 10 Summary 1 item s . 1 succeeded 0 failed. - Sale Staff Zomplete Exchange Management Shell command completed new-StorageGroup -Server EX2K7 -Name Sale Staff -LogFolderPath C Program Files Microsoft Exchange Server Mailbox Sale Staff -SystemFolderPath C Program Files Microsoft Exchange Server Mailbox Sale Staff Elapsed Time 00 00 10 8. Tạo Mailbox Database a. Tạo Mailbox Database Nhấn phải chuột trên Sale Staff New Mailbox Database VSIC Education Corporation Trang 38 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong Mailbox database name nhập vào Sale Staff đồng thời đánh dấu chọn vào ô Mount this database New Mailbox Database New Mailbox Database - Completion VSIC EDUCATION CORPORATION New Mailbox Database This wizard helps you create a new mailbox database. is Mount this database Help Back Ca VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    13    1    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.