Exchange 2007 part 10

Exchange 2007 Internet Protocol I. Mục đích: Triển khai các Internet Protocol : SMTP, POP3, IMAP, HTTP, RPC over HTTPs cho các client không sử dụng MAPI II. Các bước chuẩn bị: Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user hpbao và User u1 và cho group Users logon locally - Tạo alias name : mail có IP trỏ đến chính máy exchange III. Thực hiện: 1. SMTP và POP3 a. Cấu hình Service POP3 chứng thực ở chế độ plain text: Gõ vào lệnh sau : Set-PopSettings –LoginType PlainTextLogin Kiểm tra kết quả b. Start services POP3 VSIC Education Corporation. | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Internet Protocol I. Mục đích Triển khai các Internet Protocol SMTP POP3 IMAP HTTP RPC over HTTPs cho các client không sử dụng MAPI II. Các bước chuẩn bị Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user hpbao và User u1 và cho group Users logon locally - Tạo alias name mail có IP trỏ đến chính máy exchange III. Thực hiện 1. SmTp và POP3 a. Cấu hình Service POP3 chứng thực ở chế độ plain text Gõ vào lệnh sau Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin Kiểm tra kết quả b. Start services POP3 VSIC Education Corporation Trang 81 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên - Vào Run services. msc - Tìm đến Microsoft Exchange POP3 service chọn Startup Type Automatic và start service lên c. Cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic Mở Exchange Management Console Server Configuration Hub Transport phải chuột trên Default PCxx PCxx là computer name properties Chọn tab Authentication bỏ chọn ô Oíĩier Basic authentication only after starting TLS - chọn tab Permission Groups VSIC Education Corporation Trang 82 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Đánh dấu chọn vào ô Anonymous users OK Mở Exchange Management Console Server Configuration Hub Transport phải chuột trên Client PCxx PCxx là computer name properties VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    13    2    24-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.