Exchange 2007 part 12

Exchange 2007 SMTP I. Mục đích: Tìm hiểu cơ chế hoạt động của SMTP II. Các bước chuẩn bị: Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user hpbao và cấu hình OE để user check mail bằng POP3 III. Thực hiện: 1. Dùng SMTP command để gởi mail trực tiếp a. Dùng nslookup để tìm MX record của mail server cần gởi | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên SMTP I. Mục đích Tìm hiểu cơ chế hoạt động của SMTP II. Các bước chuẩn bị Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user hpbao và cấu hình OE để user check mail bằng POP3 III. Thực hiện 1. Dùng SMTP command để gởi mail trực tiếp a. Dùng nslookup để tìm MX record của mail server cần gởi b. Dùng telnet để gởi mail dùng lệnh telnet 25 Vào yahoo kiểm tra xem coi có nhận được email không VSIC Education Corporation Trang 93 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 2. Gởi mail trực tiếp bằng Outlook Express - Khai báo Outlook Express theo các thông số sau o Display name Hoang Phung Bao o Email address hpbao@ o Incomming mail localhost o Outgoing mail 1 trong các MX record của yahoo - Sau đó gởi mail vào yahoo gởi được. - Muốn gởi mail đến account trên server khác VD thì các bước làm cũng tương tự. 3. Outlook Express relay mail vào Exchange Server Xóa account mail trong OE - Khai báo account mới trong Outlook Express theo các thông số sau o Display name Hoang Phung Bao o Email address hpbao@ o Incomming mail IP của Exchange server o Outgoing mail IP của Exchange server o Check vào ô My Server Require Authentication Gởi mail thử ra ngoài và đi đến bất kỳ account nào gởi được. 4. Exchange server relay mail vào Exchange server khác VD Mail server domain replay vào mail server domain a. Tại domain tạo 1 mailbox có tên RelayAccount b. Gán cho account vừa tạo quyền relay Add-ADPermission -Identity Default Ex-server2K7 -User RelayAccount - ExtendedRights ms-exch-smtp-accept-any-sender Lưu ý lệnh trên được viết trên cùng 1 dòng c. Tại domain tạo ra 1 Send connector để lọc ra những mail gởi ra và relay sang Mở Exchange Management Console Organization Configuration Hub Transport Send Connectors New Send Connector Introduction Addtess space Network settings Source Server New Connector - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.