Exchange 2007 part 13

Exchange 2007 Nhập vào thông tin như hình bên click vào Error Messages Chọn Custom error message nhập vào thông tin mà bạn muốn hiển thị OK OK Vào DNS management tạo new zone : . | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Nhập vào thông tin như hình bên click vào Error Messages d. Chọn Custom error message nhập vào thông tin mà bạn muốn hiển thị OK OK e. Vào DNS management - tạo new zone VSIC Education Corporation Trang 99 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên f. Tạo hostname là IP của Mail server thuộc domain viết theo thứ tự ngược Add host g. Màn hình kết quả nhu sau h. Kiểm tra Từ domain thử gởi mail sang domain chờ 1 phút sẽ nhận được mail báo lỗi trả về đọc thông báo lỗi i. Trở về domain disable chức năng IP Block List Provider. Sau đó cho domain gởi mail lại gởi được 3. Cấu hình Sender ID chống giả mạo Mail__ a. Từ domain gởi mail giả mạo đến domain From ctloc@ To hpbao@ VSIC Education Corporation Trang 100 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 220 ex2K7. vs iclab net Microsoft HYP HAIL Service ready at Sun 26 01 16 15 -0800 helo 250 Hello mail from ctloc@ 250 Sender OK rcpt to hpbao frow ctloc vs iclab net to hpbao@vs Subject Gia mao mail Ngay max di nhau di If 250 If3a00ad-5599-6218-00ab9f76cf97 Queued mail for delivery b. Tại domain user hpbao check mail sẽ nhận được email giả mạo này c. Khai báo IP của các máy được phép gởi mail mang tên domain bằng cách tạo 1 TXT record trong DNS của domain v spf1 ip4 Mở Forward Lookup Zone phải chuột trên zone name New Other record Text TXT Create Record VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.