Mẫu Đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

Mẫu "Đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân" là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Cùng tham khảo biểu mẫu để nắm được thông tin về nội dung cũng như cách viết đơn nhé. | Mâu 01 ̃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN Kính gửi . ́ Họ và tên chữ in hoa Giới tính Nam . Nữ Ngày sinh . . . Nơi sinh . Số CMND CCCD Hộ chiếu Ngày cấp .Nơi cấp . Địa chỉ thư điện tử công vụ 1 . Cơ quan tổ chức công tác . Địa chỉ . Chức vụ . ́ ện thoại di đông Sô đi ̣ . SIM PKI 2 . Số hiệu chứng thư số cũ nếu có Ngày cấp Ngày hết hạn . ̣ ngay thang năm ̀ ́ Ngươi khai ̀ ̃ ̣ Ky va ghi ro ho tên ́ ̀ Ghi chu ́ 1 Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail yahoo hotmail. . 2 SIM PKI là thiết bị thẻ SIM điện thoại có chức năng lưu khóa bí mật phục vụ ký số dữ liệu trên thiết bị di động đảm bảo an toàn. Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dụng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông Viettel Vinaphone Mobifone Thuê bao muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu cs Ví dụ Viettel cs .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.