Khảo sát cung lượng tim không xâm lấn liên tục trong phẫu thuật thay khớp háng ở người già

Bài viết Khảo sát cung lượng tim không xâm lấn liên tục trong phẫu thuật thay khớp háng ở người già trình bày so sánh giá trị cung lượng tim và chỉ số tim, thể tích nhát bóp ước tính liên tục không xâm lấn (esCCO, esCCI và esSV) ở các thời điểm khi thay đổi tư thế trong phẫu thuật thay khớp háng. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh Phụ Bản Tập 24 Số 3 2020 KHẢO SÁT CUNG LƯỢNG TIM KHÔNG XÂM LẤN LIÊN TỤC TRONG PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG Ở NGƯỜI GIÀ Lê Văn Chung1 Hà Minh Hiếu1 TÓM TẮT Đặt vấn đề Theo dõi cung lượng tim trong suốt quá trình phẫu thuật là thông số rất quan trọng để đánh giá huyết động học nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong phẫu thuật nói chung và đặc biệt là trong phẫu thuật thay khớp háng ở người già. Mục tiêu So sánh giá trị cung lượng tim và chỉ số tim thể tích nhát bóp ước tính liên tục không xâm lấn esCCO esCCI và esSV ở các thời điểm khi thay đổi tư thế trong phẫu thuật thay khớp háng. Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu Trong thời gian từ tháng 02 đến tháng 04 năm 2020 tại khoa Gây mê Hồi sức bệnh viện SAIGON ITO sử dụng máy theo dõi cung lượng tim ước tính không xâm lấn liên tục esCCO cho 30 bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng tuổi trung bình 76 12 5 trong đó nữ chiếm tỷ lệ 83 . Nghiên cứu tiến cứu quan sát cắt ngang. Kết quả Nghiên cứu quan sát các thời điểm tư thế người bệnh nằm ngửa trước phẫu thuật 1 tư thế nằm nghiêng trong phẫu thuật 2 thời điểm khi mở ổ cối lắp chỏm xương nhân tạo 3 và tư thế nằm ngửa sau phẫu thuật 4 với các giá trị thu được của esCCO l p lần lượt là 4 6 2 5 l p 4 2 2 2 l p 3 8 1 2 3 8 1 2 l p. Giá trị esCCI l p m2 và esSV ml cũng ở các thời điểm trên lần lượt là 3 5 1 5 l p m2 3 8 2 1 l p m2 3 0 1 5 3 9 1 5 l p m2 và 68 7 2 ml 67 5 8 2 ml 65 7 5 ml 68 8 9 ml. Các giá trị esCCO esCCI và esSV ở các thời điểm 1 2 và 4 đều không khác biệt nhau có ý nghĩa thống kê tuy nhiên thời điểm 3 các thông số có xu thế giảm nhưng không khác biệt có ý nghĩa so với thời điểm 1 . Nhịp tim huyết áp trung bình ổn định ở 4 thời điểm nêu trên. Lượng dịch truyền trong mổ trung bình 550 24 ml với thời gian phẫu thuật trung bình 47 8 2 phút. Kết luận Các thông số esCCO esCCI esSV được theo dõi không khác biệt nhau có ý nghĩa ở các thời điểm khi bệnh nhân thay đổi tư thế trong phẫu thuật thay khớp háng ở người già. Từ khóa cung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.