Hướng dẫn cài đặt Nginx với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Fedora 13

Hướng dẫn cài đặt Nginx với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Fedora 13 Nginx-hay còn phát âm là engine x, hiện đang là 1 trong những hệ thống HTTP server miễn phí, mã nguồn mở và hiệu suất hoạt động tương đối cao. Nginx còn được biết đến với độ ổn định, giàu tính năng hỗ trợ, dễ dàng thiết lập, cấu hình và tốn ít tài nguyên hệ thống. Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Nginx trên nền tảng Fedora 13 server với PHP5 (qua FastCGI) và MySQL. Lưu. | Hướng dẫn cài đặt Nginx với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Fedora 13 Nginx-hay còn phát âm là engine x hiện đang là 1 trong những hệ thống HTTP server miễn phí mã nguồn mở và hiệu suất hoạt động tương đối cao. Nginx còn được biết đến với độ ổn định giàu tính năng hỗ trợ dễ dàng thiết lập cấu hình và tốn ít tài nguyên hệ thống. Trong bài viết sau Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Nginx trên nền tảng Fedora 13 server với PHP5 qua FastCGI và MySQL. Lưu ý sơ bộ Trong bài viết này chúng ta sử dụng hostname và địa chỉ IP . Tùy từng hệ thống mà các bạn thay đổi thông số hostname và địa chỉ IP phù hợp. Cài đặt MySQL 5 Sử dụng câu lệnh sau để cài đặt MySQL 5 yum install mysql mysql-server Sau đó tạo đường dẫn khởi động cho MySQL dịch vụ của MySQL sẽ tự khởi động cùng hệ thống và kích hoạt MySQL server chkconfig --levels 235 mysqld on etc mysqld start Kiểm tra các dịch vụ mạng có đang ở trạng thái kích hoạt hay không netstat -tap grep mysql Kết quả hiển thị sẽ có dạng như sau root@server1 netstat -tap grep mysql tcp 0 0 mysql LISTEN 1448 mysqld root@server1 Nếu không chỉnh lại file etc và chú thích bên ngoài lựa chọn skip-networking vi etc skip-networking Và khởi động lại MySQL server etc mysqld restart Chạy lệnh sau mysqlsecureinstallation để thiết lập mật khẩu cho tài khoản root nếu không thì bất cứ ai cũng có thể truy cập cơ sở dữ liệu MySQL root@server1 mysqlsecureinstallation NOTE RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL sErVERS in production USE PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY In order to log into MySQL to secure it we ll need the current password for the root user. If you ve just installed MySQL and you haven t set the root password yet the password will be blank so you should just press enter here. Enter current password for root enter for none -- gõ ENTER OK successfully used password moving on. Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL root .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.