10 công cụ hữu ích của Google – phần 5

10 công cụ hữu ích của Google – phần 5 iGoogle iGoogle là dịch vụ cho phép người dùng chọn các ứng dụng khác nhau và các mẩu tin từ Internet. Mỗi người dùng có thể tùy biến trang iGoogle riêng cho mình. Ví dụ, người hâm mộ thể thao có thể thêm ứng dụng có thể cập nhật thông tin về đội mình yêu thích và hiển thị chúng trên cửa sổ của trang iGoogle. Google giúp người dùng có thể sắp xếp trang iGoogle riêng với những công cụ đơn giản. Một trong những công cụ này là một loạt. | 10 công cụ hữu ích của Google - phân 5 iGoogle iGoogle iGoogle là dịch vụ cho phép người dùng chọn các ứng dụng khác nhau và các mẩu tin từ Internet. Mỗi người dùng có thể tùy biến trang iGoogle riêng cho mình. Ví dụ người hâm mộ thể thao có thể thêm ứng dụng có thể cập nhật thông tin về đội mình yêu thích và hiển thị chúng trên cửa sổ của trang iGoogle. Google giúp người dùng có thể sắp xếp trang iGoogle riêng với những công cụ đơn giản. Một trong những công cụ này là một loạt các thẻ ở trên cùng của trang iGoogle. Mọi người có thể tạo thẻ cho các mục tin khác nhau đối với ứng dụng hoặc tin tức. Điều này giúp người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin mỗi khi cần. Một khi đã thiết lập xong trang iGoogle của mình ứng dụng sẽ thực hiện những phần việc còn lại. Bạn có thể chọn những ứng dụng của Google vào trang iGoogle của mình như Gmail Google Calendar và Google Docs bạn không chỉ bị giới hạn trong những ứng dụng của Google. Bạn có thể truy cập rất nhiều ứng dụng khác trên Web như Digg Facebook Hotmail MySpace Pownce Twitter Yahoo Mail Google Health Ứng dụng Google Health cho phép người sử dụng tạo một hồ sơ trực tuyến và điền vào đó thông tin cũng như bệnh án của mình. Google hi vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm thông tin về sức khỏe một xu hướng đang phát triển trong thời gian gần đây. Google Health cũng được thiết kế như một bách khoa toàn thư y học với các loại bệnh được xếp theo thứ tự chữ cái từ A-Z cho phép người truy cập dễ dàng tìm hiểu về căn bệnh nào đó và thêm một số bệnh mà bạn muốn tìm hiểu vào hồ sơ cá nhân. Ngoài ra Google Health cũng cho phép người sử dụng liên kết thông tin với những phòng khám và trung tâm chăm sóc sức khỏe nổi tiếng đã được tích hợp sẵn. Hiện nay có khoảng hơn mười công ty và viện tuyên bố có liên kết .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.