Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Mối quan hệ giữa áp lực công việc, chính sách duy trì, thúc đẩy và hài lòng công việc của nhân viên tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương

Đề tài "Mối quan hệ giữa áp lực công việc, chính sách duy trì, thúc đẩy và hài lòng công việc của nhân viên tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương" nhằm phân tích mối quan hệ các yếu tố áp lực công việc, chính sách duy trì, thúc đẩy với hài lòng công việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương. | UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT LÊ THỊ THU HẰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ÁP LỰC CÔNG VIỆC CHÍNH SÁCH DUY TRÌ THÚC ĐẨY VÀ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN NGỌC DUY PHƯƠNG BÌNH DƯƠNG - NĂM 2021 i LỜI CAM DOAN Tên đề tài Mối quan hệ giữa áp lực công việc chính sách duy trì thúc đẩy và hài lòng công việc của nhân viên tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương . Giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương Tên học viên Lê Thị Thu Hằng Địa chỉ học viên phường Phú Hòa thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương Tôi xin cam đoan đề tài luận văn này là tự bản thân tôi tìm hiểu nghiên cứu vận dụng các kiến thức đã học và trao đổi với giảng viên hướng dẫn đồng nghiệp bạn bè. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực. Bình Dương ngày 12 tháng 06 năm 2021 Tác giả luận văn i LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Thủ Dầu Một các Giảng viên tham gia giảng dạy đã giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương và đồng nghiệp đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ tôi tham gia và hoàn thành khóa học này. Xin bày tỏ lòng biết ơn đến TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Nhóm các chuyên gia đã hỗ trợ đóng góp ý kiến thảo luận để tôi hoàn thiện luận văn. Sau cùng xin cảm ơn các Anh Chị học viên ngành Quản trị Kinh doanh và gia đình đã động viên giúp đỡ chia sẻ ý tưởng và cung cấp cho tôi những thông tin tài liệu có liên quan trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Trân trọng cảm ơn ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM DOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC BẢNG BIỂU . vii DANH MỤC HÌNH ĐỒ THỊ. viii Chương

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
187    76    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.