Kết hợp các tài khoản trực tuyến với Gladinet – phần 1

Kết hợp các tài khoản trực tuyến với Gladinet – phần 1 Các phương thức lưu trữ dữ liệu trực tuyến như SkyDrive, Amazon S3 đang ngày càng trở nên phổ biến và quen thuộc hơn với cộng đồng người sử dụng, bên cạnh đó là các ứng dụng trực tuyến như Google Apps. Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn tích hợp các ứng dụng này với nhau ngay trên Windows Explorer và truy cập, sử dụng chúng như 1 phân vùng khác ngay trên máy tính. Tải Gladinet Storage Starter Edition miễn. | T 7- J 1 r À A 1 1 À À k r Kêt hợp các tài khoản trực tuyên với Gladinet - phân 1 Các phương thức lưu trữ dữ liệu trực tuyến như SkyDrive Amazon S3 . đang ngày càng trở nên phổ biến và quen thuộc hơn với cộng đồng người sử dụng bên cạnh đó là các ứng dụng trực tuyến như Google Apps. Trong bài viết sau Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn tích hợp các ứng dụng này với nhau ngay trên Windows Explorer và truy cập sử dụng chúng như 1 phân vùng khác ngay trên máy tính. Tải Gladinet Storage Starter Edition miễn phí tại đây. Bạn cần tải đúng phiên bản 32 hoặc 64 bit cho phù hợp với hệ điều hành đang sử dụng Trong quá trình cài đặt bạn sẽ lựa chọn những tùy chỉnh của Gladinet. Khuyến cáo các bạn nên lựa chọn Start WebClient service và Register Gladinet Cloud Desktop to Windows Firewall để đảm bảo Gladinet hoạt động bình thường theo đúng chức năng Tiếp theo lựa chọn thêm 1 số thành phần khác Nhập địa chỉ email nếu muốn nhận thông tin về các bản cập nhật thông tin hỗ trợ. Nếu không thì bỏ trống và bấm Next để tiếp tục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    11    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.