Xác định dải năng lượng đường phù hợp cho liên kết giáp mối thép không gỉ chịu nhiệt SUS316L bằng mô phỏng số

Bài viết trình bày việc xác định dải năng lượng đường phù hợp cho liên kết giáp mối thép không gỉ chịu nhiệt SUS316L bằng mô phỏng số. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phần mềm SYSWELD để tính toán xác định trước dải năng lượng đường phù hợp để hàn các lớp cụ thể trong liên kết hàn giáp mối bằng thép không gỉ chịu nhiệt ứng dụng trong các nhà máy hóa chất, dầu khí và năng lượng. | JST Engineering and Technology for Sustainable Development Volume 31 Issue 3 July 2021 070-077 Xác định dải năng lượng đường phù hợp cho liên kết giáp mối thép không gỉ chịu nhiệt SUS316L bằng mô phỏng số Determining the Suitable Heat Input Range for Butt Joint Made by Heat Resistance Stainless Steel SUS316L by Using the Numerical Simulation Đỗ Văn Long1 Vũ Đình Toại2 1 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 2 Hải Phòng Việt Nam 2 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Hà Nội Việt Nam Email Tóm tắt Một trong những biện pháp giảm giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh là hạn chế được tối đa phế phẩm cũng như chi phí sản xuất thử nghiệm và mô phỏng số là công cụ hữu ích để giải quyết nhiệm vụ đó. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả sử dụng phần mềm SYSWELD để tính toán xác định trước dải năng lượng đường phù hợp để hàn các lớp cụ thể trong liên kết hàn giáp mối bằng thép không gỉ chịu nhiệt ứng dụng trong các nhà máy hóa chất dầu khí và năng lượng. Tính toán chỉ ra rằng với liên kết giáp mối thép SUS316L dày 8 mm hàn 2 lớp bằng quá trình hàn MIG thì năng lượng đường phù hợp của lớp lót là 506 J mm qđl 650J mm và năng lượng đường phù hợp với lớp phủ là 754 J mm qđl 1066 J mm. Từ khóa thép SUS316L Sysweld năng lượng đường phù hợp hàn MIG Abstract One of the methods for reducing the production costs to increase competitiveness is to minimize waste products as well as the cost of testing products and numerical simulation is a useful tool to solve this task. In this study the authors use SYSWELD software to compute in advance the suitable heat input range to weld specific layers in heat-resistant stainless steel butt welded joints in chemical plants oil and gas and energy. The simulation results show that with the butt-welded joint made by SUS316L steel in 8 mm thick and welded by the MIG welding process the appropriate heat input of the root pass is 506 J mm qđl 650 J mm and the heat input suitable for cap pass is 754 J mm qđl 1066 J mm. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    39    3    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.