Luận án Tiến sĩ Kế toán: Công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kế toán "Công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên của doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán; Thực trạng công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Giải pháp và khuyến nghị hoàn thiện công bố thị trường chứng khoán trên báo cáo thường niên của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các dữ liệu được sử dụng trong luận án có nguồn gốc rõ ràng và trung thực. Kết quả nghiên cứu của luận án chưa được công bố trong bất kỳ các công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Hà nội ngày tháng năm 2022 Tác giả luận án Lê Thị Trâm Anh ii LỜI CẢM ƠN NCS xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Phòng Quản lý Sau Đại học Khoa Kế toán Kiểm toán trường Đại học Thương Mại đã luôn động viên và tạo điều kiện cho NCS trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và thực hiện luận án. NCS xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và các thành viên tại các cơ quan tổ chức các DNPTCNY trên TTCK Việt Nam đã hỗ trợ giúp đỡ trong quá trình khảo sát thu thập dữ liệu điều tra phỏng vấn. NCS xin cảm ơn các chuyên gia tại các trường Đại học viện nghiên cứu Ban soạn thảo chuẩn mực của Bộ Tài chính đã đóng góp ý kiến để luận án được hoàn thiện hơn. Đặc biệt NCS xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nguyễn Quang Hùng và Phạm Thu Thuỷ đã chỉ bảo nhiệt tình định hướng khoa học và góp ý sửa chữa luận án trong suốt quá trình thực hiện. Sau cùng NCS xin bày tỏ sự biết ơn tới gia đình bạn bè và đồng nghiệp luôn ủng hộ chia sẻ khó khăn và luôn động viên NCS trong quá trình học tập và thực hiện luận án. Xin chân thành cảm ơn Nghiên cứu sinh Lê Thị Trâm Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT .vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH .vii DANH MỤC BẢNG BIỂU. viii DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ .ix MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI CHÍNH TRÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN TTCK . 28 . Báo cáo thường niên và phân loại thông tin trên báo cáo thường niên của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên TTCK . 28 . Doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên TTCK . 28 . Báo cáo thường niên và phân loại thông tin trên báo cáo thường niên . 29 . Khái niệm và vai trò của thông tin tài chính. 35 . Khái .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    571    21    21-07-2024
220    328    2    21-07-2024
18    103    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.