Chữa lỗi file PST với Outlook Inbox Repair

Chữa lỗi file PST với Outlook Inbox Repair Theo thời gian, file .pst (hay Personal Folders – được dùng cho rất nhiều việc: email, calendar, liên lạc) trong Outlook trở nên hư hỏng, gặp lỗi. May mắn thay, trong Inbox Repair Tool (hộp công cụ sửa chữa) của Microsoft đã bao gồm cả những công cụ chữa lỗi. Tuy nhiên, những công cụ này lại bị lãng quên trong máy tính của bạn. Bài báo này sẽ cung cấp cho bạn cách chữa lỗi trên bằng công cụ có sẵn trong Outlook Inbox Repair – . Công cụ khôi phục file. | Chữa lỗi file PST với Outlook Inbox Repair Theo thời gian file .pst hay Personal Folders - được dùng cho rất nhiều việc email calendar liên lạc trong Outlook trở nên hư hỏng gặp lỗi. May mắn thay trong Inbox Repair Tool hộp công cụ sửa chữa của Microsoft đã bao gồm cả những công cụ chữa lỗi. Tuy nhiên những công cụ này lại bị lãng quên trong máy tính của bạn. Bài báo này sẽ cung cấp cho bạn cách chữa lỗi trên bằng công cụ có sẵn trong Outlook Inbox Repair . Công cụ khôi phục file pst Để sử dụng công cụ này bạn phải truy cập đường dẫn Đối với Outlook XP 2003 C Program Files Common Files System MSMAPI LocaleID Đối với Outlook 2007 C Program Files Microsoft Office OFFICE12. Trong folder này bạn sẽ thấy file cài đặt . khi chạy file này chọn Browse tới file .pst hiện tại của bạn và chọn Start Công cụ sẽ quét file .pst để tìm lỗi Nếu file PST của bạn có thể khôi phục lại bạn sẽ thấy lỗi có thể khôi phục được hiển thị ở kết quả tìm kiếm. Để khôi phục lại chọn Repair. Chuyển đổi file PST đã được khôi phục tới file PST mới Khi quá trình khôi phục hoàn thành Outlook sẽ tạo một file Recovered chứa các file .pst đã được hồi phục. Bạn sẽ phải chỉ Outlook sử dụng file mới thay vì file cũ. Sau đó bạn sẽ phải chỉ Outlook tới file được khôi phục Outlook Go Folder List Chủ ý nếu không thể khôi phục dữ liệu file .pst bạn sẽ phải sử dụng công cụ khôi phục mạnh mẽ hơn như Stellar Phoenix PST repair utility. Trong Folder List bạn sẽ nhìn thấy folder Recovered Personal Folders hay folder Lost and Found. Neu folder Lost and Found có chứa file đã được hồi phục thành công file sẽ được hiển thị. Neu folder trống không có nghĩa là công cụ đã không khôi phục thành công dữ liệu. Neu file đã được cứu thành công bạn sẽ phải tạo một file PST mới và chuyển dữ liệu đã được khôi phục vào đó. Chuyển dữ liệu thành công bạn có thể tắt folder Recovered Personal .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    20    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.