Giới thiệu Windows 7 Policy - Local User Security Policy

Giới thiệu Windows 7 Policy - Local User Security Policy Sử dụng các công cụ như và trong Windows 7 để có thể cài đặt tất cả cài đặt cấu hình và cài đặt bảo mật, bao gồm cả local Password policy, Screensaver. Công cụ policy rất hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn những nguy hiểm nếu bạn không cẩn thận. Vì vậy, trong bài báo này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước để cài đặt mật khẩu cho tài khoản trong Windows 7. Bước 1 – Quản lý mật khẩu trên Local Account. Mặc dù bạn có. | Giới thiệu Windows 7 Policy - Local User Security Policy Sử dụng các công cụ như và trong Windows 7 để có thể cài đặt tất cả cài đặt cấu hình và cài đặt bảo mật bao gồm cả local Password policy Screensaver. Công cụ policy rất hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn những nguy hiểm nếu bạn không cẩn thận. Vì vậy trong bài báo này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước để cài đặt mật khẩu cho tài khoản trong Windows 7. Bước 1 - Quản lý mật khẩu trên Local Account. Mặc dù bạn có thể đặt mật khẩu trên tài khoản của mình bạn có biết cách quản lý mật khẩu của mình trên local account sử dụng công cụ Local Users and Groups admin Hãy theo dõi các bước sau Đầu tiên mở Local Users and Group Admin Tool bằng cách mở menu Start rồi gõ . Bước 2 - Chọn tài khoản nào sẽ phải thay đổi mật khẩu cho lần đăng nhập kế tiếp Chọn folder User để thấy danh sách các tài khoản trên local account trong Windows 7. Kích vào tài khoản User và phải chuột vào đó để mở menu context. Chọn Properties. Một cửa sổ mới sẽ mở ra hiển thị những cài đặt có sẵn cho người dùng. Đầu tiên bỏ dấu tích vào Password never expires rồi chọn User must change password at next logon. Tiếp đến kích OK. Giờ đây mật khẩu đã hết hạn và người dùng sẽ phải thay đổi mật khẩu ở lần đăng nhập kế tiếp. Chúng ta sẽ phải cấu hình thêm một số chi tiết về mật khẩu như độ dài của mật khẩu. Để làm được điều này hãy mở Security Policy editor for Windows 7 Bước 3 - Mở Security Policies Manager Kích vào menu Start và gõ . Bước 4 - Quản lý Security Policies - độ dài tối thiểu của mật khẩu Hãy cài đặt security policy để kích hoạt độ dài tối thiểu của mật khẩu lên tới 10 kí tự. Để thực hiện mở rộng cửa sổ Account Policies rồi kích vào Password Policy. Tiếp đến chọn một policy mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách phải chuột vào nó và chọn Properties. ở trong ví dụ chúng ta có thể thấy độ dài của mật khẩu đã được tăng lên thành 10 kí tự. Bạn có thể cấu hình những thứ khác như password age tuổi thọ của mật khẩu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.