Chương 9: Cards

Tham khảo tài liệu 'chương 9: cards', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 9 - Card mở rộng 1. Nhiệm vụ của Card Video Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Nhiệm vụ của Card Video là đổi dữ liệu số của máy tính thành tín hiệu Analog cung cấp cho màn hình. Dữ liệu trong máy tính được tồn tại dưới dạng nhị phân 0 1 khi ta mở một chương trình dữ liệu của chương trình được nạp lên bộ nhớ RAM để CPU có thể xử lý đồn thời nội dung của nó cũng được sao chép sang bộ nhớ RAM của Card Video để hiển thị lên màn hình . IC - DAC trên Card Video sẽ đổi các bít nhị phân thành tín hiệu về cường độ sáng của các điểm ảnh trên màn hình . Quá trình đưa dữ liệu ra màn hình thông qua Card Video Bộ nhớ ROM trên Card Video lưu trình điều khiển để giúp cho Card video có thể hoạt động được khi máy chưa nạp hệ điều hành Window trình điều khiển này được nạp khi máy khởi động đa số các trường hợp Card video bị lỗi là do chúng không nạp được trình điều khiển từ ROM trên Card video . Khi hệ điều hành Windows được khởi động máy sẽ tìm và nạp trình điều khiển cho Card Video trong hệ điều hành với một phiên bản chi tiết và đầy đủ hơn . 2. Ý nghĩa của bộ nhớ RAM trên Card Video . Tín hiệu đưa ra màn hình phải là liên tục không được ngắt quãng với một tốc độ lớn vì lẽ đó IC đổi DAC không thể lấy dữ liệu trực tiếp từ RAM của máy được Vì tốc độ này chậm mà chúng phải lấy dữ liệu từ RAM đặt ngay trên Card Video. Mỗi điểm ảnh trên màn hình cần phải có một vị trí nhớ trên RAM của Card Video một điểm ảnh có từ 4 bít đến 32 bít để lưu thông tin về mầu sắc . Thí dụ Trong Window nếu ta chọn độ phân giải cho màn hình là 1024 x 768 chất lượng mầu là 32 bit thì cần một bộ nhớ như sau Màn hình có độ phân giải 1024 x 768 nghĩa là có 1024 x 768 điểm ảnh Chất lượng mầu 32 bit nghĩa là mỗi điểm ảnh cần 32 bit nhị phân tương đương 4 byte để lưu trữ mầu sắc . Lượng thông tin cho cả màn hình sẽ là x 4 byte byte 3 MB 3 MB là dung lượng cần thiết để lưu trữ một màn hình có độ phân giải 1024 x 768 và chất lượng mầu là 32bit . Ghi chú mầu 32 bit là biểu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.