Chương 13: Ghost

Tham khảo tài liệu 'chương 13: ghost', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 13 - Tiện ích Ghost 1. Giới thiệu về Ghost Để cài đặt hệ điều hành Windows và các chương trình ứng dụng bạn phải mất khoảng 60 phút nhưng bạn có thể dùng chương trình Ghost để sao chép toàn bộ ổ đĩa và chỉ mất khoảng 10 phút Một dàn Game hoặc dàn Net thường bị lỗi hệ điều hành hoặc lỗi các phần mềm bạn có thể Ghost toàn bộ ổ đĩa vào một File để dự phòng khi cần thiết bạn sẽ Ghost trở lại và bạn lại có một bộ máy như lúc mới cài đặt . 2. Các tiện ích của Ghost Bạn có thể Ghost từ một đĩa cứng có chương trình đã được cài đặt gọi là đĩa nguồn sang một đĩa cứng khác gọi là đĩa đích Ghost từ đĩa 1 sang đĩa 2 có dung lượng bằng nhau sau khi Ghost xong đĩa 2 sẽ giống hệt đĩa 1 Ghi chú Phần đậm trong ổ C là phần có dữ liệu . Ghost từ đĩa 1 sang đĩa 2 có dung lượng nhỏ hơn sau khi Ghost xong dung lượng các ổ thay đổi nhưng tỷ lệ của các ổ không thay đổi Lưu ý Nếu ổ đích quá nhỏ so với ổ nguồn sẽ bị lỗi và bạn không thể Ghost được Bạn có thể Ghost toàn bộ ổ đĩa vào một File Image của một ổ khác để dự phòng khi cần thiết thì bạn Ghost ngược lại . Ghost đĩa 1 vào File Image trên đĩa 2 để dự phòng Ghost ngược lại từ File Image trên đĩa 2 về đĩa 1 khi đĩa 1 bị lỗi hệ điều hành Bạn có thể Ghost toàn bộ một ổ logic sang một ổ logic khác Thí dụ Ghost toàn bộ ổ C đĩa 1 sang ổ C đĩa 2 Ghost từ Partition sang Partition khác Bạn cũng có thể Ghost toàn bộ ổ logic C thành một File ảnh trên một ổ Logic khác cùng đĩa hoặc khác đĩa để dự phòng khi cần thiết bạn Ghost ngược trở lại từ File ảnh về ổ Logic ban đầu . Đĩa 2 Đĩa 1 30 œ Ghost từ ổ logic C đĩa 1 thành một File Image trên ổ D đĩa 2 Ghost ngược lại từ File Image về ổ C trong trường hợp ổ C bị lỗi hệ điều hành

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.