Thám Tử Kindaichi-tập 01a

Thám Tử Kindaichi-tập 01a: Tiếng thét trong nhà hát opera | 3H-L Nva ynx VHN c. O1VS VAIIAind ỊSDÓH IVNV I Odíì9VZOA uậÁnjj RUYỆN TRANH HIỆN ĐẠI NHÁT BÀN Tác già YOZABURO KANAKI - FUMIYA SATO Chịu trách nhiệm xuất barỵ Lẽ HOÀNG Biên tập Dịch lời Vẽ bìa NGUYÊN TRÍ CÕNG ĐẶNG ÂN ĐỨC HẠNH Kỷ thuật vi tính NGUYỄN VÁN TÁM Tá Sách Mini NHẢ XII 161B Lỷ Chính Tháng - drt ĐT 9316289 - 9317849 In cuốn khổ llxl8cm tại Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng số 100 Lê Đại Hành TP. HCM. ĐT 8555812 - 8552517. Số đăng ky KHXB 1108 105-CXB. Do Cục Xuất bản cấp ngày 14 8 01 và giấy trích ngang KHXB số 766 2001. In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 nàm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.