Chương 15: Mạng LAN

Tham khảo tài liệu 'chương 15: mạng lan', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 15 - Nối mạng LAN 1. Mạng LAN Local Area Network - Mạng cục bộ Mạng LAN là mạng cho phép kết nối nhiều máy tính lại với nhau trong phạm vi một phòng một tổ chức một cơ quan với mục đích - Liên lạc các máy với nhau - Chia sẻ thông tin - Chia sẻ tài nguyên Mạng LAN kết nối nhiều thiết bị . 2. Các kiểu đấu mạng LAN a Mạng LAN đấu kiểu BUS Mạng LAN đấu kiểu BUS Với kiểu BUS các máy tính được nối với nhau thông qua một trục cáp ở hai đầu trục cáp có các Terminador đánh dấu điểm kết thúc đường trục mỗi máy tính được nối với đường trục thông qua một Transceptor . Ưu điểm Ưu điểm của cách đấu mạng này là tiết kiệm được dây cáp Nhược điểm Nhược điểm của đấu mạng kiểu này là tốc độ chậm Khi trên đường cáp có sự cố thì toàn bộ mạng sẽ bị ngưng hoạt động . Khi mạng có sự cố rất khó kiểm tra phát hiện ra vị trí bị lỗi . Vì các nhược điểm trên nên mạng này ít được sử dụng . b Mạng LAN đấu kiểu RING Kiểu vòng Mạng LAN đấu kiểu RING vòng Với kiểu RING các máy tính được nối với nhau trêm một trục khép kín mỗi máy tính được nối với đường trục thông qua một Transceptor . Ưu điểm Ưu điểm của cách đấu mạng này là tiết kiệm được dây cáp tốc độ có nhanh hơn kiểu BUS . Nhược điểm Nhược điểm của đấu mạng kiểu này là tốc độ vẫn bị chậm Khi trên đường cáp có sự cố thì toàn bộ mạng sẽ bị ngưng hoạt động . Khi mạng có sự cố rất khó kiểm tra phát hiện ra vị trí bị lỗi . Vì các nhược điểm trên nên mạng này cũng ít được sử dụng . c Mạng LAN đấu kiểu hình sao STAR Mạng LAN đấu theo kiểu STAR Mạng LAN đấu kiểu hình sao cần có một thiết bị trung gian như Hub hoặc Switch các máy tính được nối với thiết bị trung gian này. Ưu điểm Ưu điểm của kiểu đấu mạng này là tốc độ nhanh . Khi một máy trên mạng có sự cố thì không làm ảnh hưởng đến các máy khác . Dễ dàng tìm ra vị trí lỗi để khắc phục sửa chữa . Nhược điểm Tốn nhiều dây cáp mạng do đó chi phí tăng . Vì có nhiều ưu điểm hơn vì vậy mạng này được sử dụng rộng dãi trong thực tế . 3. Cáp mạng . Trong thực tế ta thường sử dụng kiểu đấu mang hình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    343    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.