Kết hợp các tài khoản trực tuyến với Gladinet – phần 2

Kết hợp các tài khoản trực tuyến với Gladinet – phần 2 Tích hợp SkyDriver trong Windows Explorer: Microsoft cung cấp 25Gb dung lượng lưu trữ cho mỗi tài khoản Windows Live SkyDrive, nhưng thật không may rằng dịch vụ này không có phần mềm riêng để sử dụng trực tiếp trong Windows. Giờ đây, mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều với Gladinet, bạn có thể tương tác như 1 phân vùng ổ cứng trong Windows. Mở My Computer, SkyDrive (ở ví dụ này là ổ Z) sẽ xuất hiện như 1 phân vùng ổ cứng khác. Kích đúp. | T 7- J 1 r À A 1 1 À À k r Kêt hợp các tài khoản trực tuyên với 11 J 1 Ă Gladinet - phân 2 Tích hợp SkyDriver trong Windows Explorer Microsoft cung cấp 25Gb dung lượng lưu trữ cho mỗi tài khoản Windows Live SkyDrive nhưng thật không may rằng dịch vụ này không có phần mềm riêng để sử dụng trực tiếp trong Windows. Giờ đây mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều với Gladinet bạn có thể tương tác như 1 phân vùng ổ cứng trong Windows. Mở My Computer SkyDrive ở ví dụ này là ổ Z sẽ xuất hiện như 1 phân vùng ổ cứng khác. Kích đúp vào phân vùng này để bắt đầu sử dụng Điền ID đăng nhập và mật khẩu Chọn Finish để hoàn tất việc thiết lập tài khoản SkyDrive trên hệ thống máy tính 1 bảng thông báo xuất hiện để đảm bảo rằng bạn muốn tải và sử dụng các plugin hỗ trợ SkyDrive. Bấm Yes để đồng ý và tiếp tục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.