Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.04

Tham khảo tài liệu 'cài đặt lighttpd với php5 và mysql hỗ trợ trên ubuntu ', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu Lighttpd hiện đang là 1 trong những hệ thống web server nhanh mạnh mẽ và ổn định nhất được thiết kế dành cho những môi trường hoạt động đặc biệt. Trong bài viết sau Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Lighttpd trên hệ thống Ubuntu server với PHP hỗ trợ thông qua FastCGI và MySQL. Lưu ý sơ bộ Trong bài viết này chúng ta sử dụng hostname với địa chỉ IP . Tất cả các câu lệnh và thao tác được thực hiện bằng tài khoản root sudo su Cài đặt MySQL 5 Chúng ta có thể cài đặt MySQL 5 lên hệ thống bằng câu lệnh sau aptitude install mysql-server mysql-client Tiếp theo người dùng sẽ phải khởi tạo mật khẩu cho tài khoản người dùng MySQL root và mật khẩu này sẽ được dùng cho tài khoản root@localhost cũng như root@ New password for the MySQL root user -- mật khẩu root SQL Repeat password for the MySQL root user -- mật khẩu root SQL Cài đặt Lighttpd Lighttpd có sẵn trong gói cài đặt cung cấp của Ubuntu do đó chỉ việc sử dụng câu lệnh sau aptitude install lighttpd Mở trình duyệt gõ địa chỉ http và bạn sẽ nhìn thấy trang placeholder của Lighttpd Thư mục tài liệu root mặc định của Lighttpd tại vị trí var www trong Ubuntu và file thiết lập etc lighttpd . Các thiết lập khác được lưu trữ tại những file trong etc lighttpd conf-available - có thể được kích hoạt với lệnh lighttpd-enable-mod và tạo symlink từ thư mục etc lighttpd conf-enabled tới file thiết lập trong etc lighttpd conf-available. Hoặc bạn có thể tắt bỏ tính năng này bằng câu lệnh lighttpd-disable-mod. Cài đặt PHP5 Trên thực tế chúng ta có thể làm cho PHP5 hoạt động tốt trong Lighttpd thông qua FastCGI. Bên cạnh đó Ubuntu đã cung cấp gói PHP5 được kích hoạt sẵn đi kèm với FastCGI sử dụng câu lệnh sau aptitude installphp5-cgi Điều chỉnh thiết lập Lighttpd và PHP5 Để kích hoạt PHP5 trong Lighttpd chúng ta phải chỉnh lại file etc php5 cgi và thêm dòng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.