Microsoft Forefront TMG – Các tùy chọn ghi trong Forefront TMG

Microsoft Forefront TMG – Các tùy chọn ghi trong Forefront TMG Forefront TMG có thể được cấu hình để lưu ký lưu lượng mạng với các định dạng file bản ghi khác nhau như Microsoft SQL Server 2008 SP1 Express, các file văn bản hoặc tập trung vào một Microsoft SQL Server instance. Trong quá trình cài đặt Microsoft Forefront TMG, chương trình cài đặt sẽ cài đặt một Microsoft SQL Server 2008 Express Edition SP1 cục bộ. Đây là tùy chọn mặc định cho việc ghi chép dữ liệu trong Microsoft Forefront TMG. Các tùy chọn ghi chép trong Forefront. | Microsoft Forefront TMG - Các tùy chọn ghi trong Forefront TMG Forefront TMG có thể được cấu hình để lưu ký lưu lượng mạng với các định dạng file bản ghi khác nhau như Microsoft SQL Server 2008 SP1 Express các file văn bản hoặc tập trung vào một Microsoft SQL Server instance. Trong quá trình cài đặt Microsoft Forefront TMG chương trình cài đặt sẽ cài đặt một Microsoft SQL Server 2008 Express Edition SP1 cục bộ. Đây là tùy chọn mặc định cho việc ghi chép dữ liệu trong Microsoft Forefront TMG. Các tùy chọn ghi chép trong Forefront TMG giờ đây có thể tìm thấy trong mục Logs Reports riêng biệt trong giao diện điều khiển Microsoft Forefront TMG như những gì bạn có thể thấy trong hình bên dưới hình 1 Hình 1 Mục Logs Reports Các tùy chọn ghi Forefront TMG Administrators có thể cấu hình để ghi chép cho dịch vụ Firewall và Webproxy. Mỗi một tùy chọn ghi chép bạn có thể chọn giữa các định dạng dưới đây QL Server Express database Microsoft SQL Server database File logging Mỗi một tùy chọn này có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung tùy chọn Microsoft SQL Server Express logging sẽ là tùy chọn tốt nhất nếu bạn chỉ có một Forefront TMG Server và không cần các tính năng ghi chép tập trung. SQL Server và SQL Server Express logging cũng là tùy chọn thích hợp cho trường hơp bạn muốn truy vấn dữ liệu bản ghi Forefront TMG bằng sự trợ giúp của các công cụ bên ngoài. Một trong những nhược điểm của SQL Express hoặc SQL Server logging là việc ghi chép yêu cầu CPU mạnh mẽ cũng như cần phải có các yêu cầu về kết nối mạng tin cậy với SQL server cho SQL logging ngoài và các máy chủ SQL trung tâm. Các hình dưới đây hiển thị cách thay đổi định dạng Log Storage trong Forefront TMG. Hình 2 Định dạng lưu trữ bản ghi Nếu chọn tab Fields trong thiết lập định dạng lưu trữ bản ghi bạn có thể chọn trường nào được ghi trong file bản ghi thích hợp. Ở phần cuối của bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách giảm số lượng dữ liệu được ghi bằng cách hủy chọn một số trường.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.