Xác suất thống kê

Thống kê là gì? Tại sao phải thống kê? Vai trò quan trọng của các đặc trưng của một BNN (?) Thí dụ. Một hộp chứa 3 bi trắng và 1 bi đen. Trò chơi đặt ra: Người tham gia chơi sẽ bốc ngẫu nhiên một viên bi. Sẽ nhận được 2 đô la nếu bốc được bi trắng, sẽ phải trả 3 đô la nếu bốc phải bi đen. Biết rằng xác suất bốc được của mỗi viên bi là như nhau. Có nên tham gia trò chơi? | Chương THONG KÊ Thống kê là gì Tại sao phải thống kê Vai trò quan trọng của các đặc trưng của một BNN Thí dụ. Một hộp chứa 3 bi trắng và 1 bi đen. Trò chơi đặt ra Người tham gia chơi sẽ bốc ngẫu nhiên một viên bi. Sẽ nhận được 2 đô la nếu bốc được bi trắng sẽ phải trả 3 đô la nếu bốc phải bi đen. Biết rằng xác suất bốc được của mỗi viên bi là như nhau. Có nên tham gia trò chơi Thí dụ. Một công ty chăn nuôi lợn lấy thịt mỗi lứa nuôi khoảng 500 ngàn con. a Dựa vào tiêu chí nào để đưa ra quyết định thu hoạch b Nếu biết trọng lượng của các con lợn đang tuân theo quy luật chuẩn N 43 4 72 thì đã thu hoạch được chưa Thí dụ. Một sư đoàn có kế hoạch may quân phục cho khoảng 1 triệu tân binh. a Dựa vào tiêu chí nào để đưa ra các kích cỡ quân phục phù hợp b Nếu biết các chỉ số về kích thước của các tân binh tuân theo quy luật chuẩn N 1 7 0 312 và dự kiến đưa ra 3 kích cỡ quân phục thì nên đưa ra các kích cỡ như thế nào cho phù hợp Thí dụ. Có hai giống lúa. Nên dựa vào tham số nào để so sánh năng suất của hai giống lúa Làm thế nào để tính các tham số đó

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    19    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.