Mẹo Lập Trình p 2

Part 2 Tạo Font và Xoay Chữ Nhiều Control trong VB cung cấp cho bạn thuộc tính Font cho phép bạn thay đổi tên Font, cỡ Font, in đậm, in nghiêngvv Hàm CreateFont cho phép bạn làm được nhiều hơn thế nữa. Có có thể xoay chữ theo một góc bất kì để tạo ra những hiệu ứng thú v | mữlMẫ Mtf Pa 2 ControlToValidate txtLastName asp RequiredFieldValidator td tr tr td td td asp Button id cmdPost onclick cmdPost_Click runat server Text Submit asp Button td tr tbody table form body sẽ chuyển đến nếu các giá trị được nhập vào 2 textbox void cmdPost_Click Object src EventArgs e if _ Vấn đề là dòng code trên sẽ không truyền giá trị khi redirect sang trang WebPostAway2. Chúng ta sử dụng void cmdPost_Click Object src EventArgs e if _ Trong Server Tranfer mặc định sẽ không truyền form query string collections từ một post back. Mặc dù vậy bạn có thể định tham số thứ 2 của phương thức Tranfer thành True để các giá trị trên có thể được truyền sanh một trang mới. void cmdPost_Click Object src EventArgs e if true _ Tạo Font và Xoay Chữ Nhiều Control trong VB cung cấp cho bạn thuộc tính Font cho phép bạn thay đổi tên Font cỡ Font in đậm in . Hàm CreateFont cho phép bạn làm được nhiều hơn thế nữa. Có có thể xoay chữ theo một góc bất kì để tạo ra những hiệu ứng thú vị. 10 Với 14 tham số có vẻ như CreateFont là một hàm phức tạp nhưng thực sự nó cũng khá đơn giản. Private Declare Function CreateFont Lib gdi32 Alias CreateFontA ByVal font_height As Long ByVal font_width As Long ByVal escapement As Long ByVal orientation As Long ByVal weight As Long ByVal italic As Long ByVal underscore As Long ByVal strikeout As Long ByVal character_set As Long ByVal output_precision As Long ByVal clipping_precision As Long ByVal quality As Long ByVal pitch_and_family As Long ByVal face_name As String As Long Bạn có thể đặt nhiều trong số các tham số này bằng 0 để sử dụng các giá trị mặc định của Windows. Bạn chỉ cần nắm một số các tham số là đủ các tham số khác các bạn có thể tham khảo thêm trên MSDN font_height Giá trị này là chiều cao của Font tính theo đơn vị pixels.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    20    1    20-10-2021
329    18    2    20-10-2021
46    37    6    20-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.