Mẹo Lập Trình p 3

Part 3 Một số mẹo vặt của Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ thuật sau: Hiển thị các hộp thoại cảnh báo trên WEB (Displaying Web Warning Messages), tạo một nút Default, các bí ẩn sau các User Control. | ME LÄP TRÌNH Part 3 O O vào ngàyc @ AFwAAAA daW cL MrYL P9ID cb twcAAA A @ . p body html Bạn thấy VBScript chuyển và các dòng code ASP không còn khả năng để đọc. Cú pháp câu lệnh SCRENC s f xl l defLanguage e defExtension input file output file s tự dộng thực hiện khỗngúât hiện trên màn hình f Chép chồng nếu đã có file cùng tên tồn tại xl Xác định ngôn ngữ ở @language không có ở đầu các trang ASP l defLanguage ngôn gữ mặc định JScript hoặc VBScript e defExtension kiểu tập tin xuất ra inputfile tên tập tin xuất cần mã mã hoá outputfile tên tập tin sau khi đã mã hoá Sau đây là 4 loại tập tin có thể được mã hoá bởi Script Encoder ASP. HTML. Plain text Scriptlet. Ví dụ screnc Một số mẹo vặt của Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ thuật sau Hiển thị các hộp thoại cảnh báo trên WEB Displaying Web Warning Messages tạo một nút Default các bí ẩn sau các User Control. Hiển thị các Web Warning Message Đây là các bước đơn giản để tạo một cảnh báo bằng Javascript bạn chỉ cần một một dòng lệnh và đặt ở bất cứ dâu trên 1. Đặt các dòng script sau body tag 2. script 3. asp Literal id ltlAlert runat server 4. EnableViewState False 5. asp Literal 6. script 7. Kế thừa các sự kiện 8. Protected WithEvents ltlAlert _ 9. As 10. 11. Thêm các dòng code sau Web form của bạn. 12. Private Sub Say ByVal Message As String 13. Format string properly 14. Message 15. Message 10 n 16. Message 13 17 17. Display as JavaScript alert 18. alert Message 19. End Sub 20. Bất cứ khi nào bạn muốn hiển thị một message chỉ đơn giản gọi hàm say 21. Say Sorry your password is invalid _ 22. _ 23. Please try again or click the Signup button to _ 24. register now. Tạo một nút Default Enter Tưởng tượng bạn có một trang với một nút search. Người sử dụng đánh vào một đoạn text và nhấn Enter. Form sẽ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.