Khóa luật tốt nghiệp Kinh tế đối ngoại: Luật thương mại Việt Nam 2005 qua gần ba năm thực thi. Những hạn chế và giải pháp khắc phục

Khóa luật tốt nghiệp Kinh tế đối ngoại "Luật thương mại Việt Nam 2005 qua gần ba năm thực thi. Những hạn chế và giải pháp khắc phục" nhằm làm rõ những bất cập, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó, đề xuất phương hướng và giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm đưa Luật Thương Mại năm 2005 vào cuộc sống, tạo môi trường pháp lý phù hợp để các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện tốt các hoạt động thương mại trong điều kiện Việt Nam đã gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Mời các bạn cùng tham khảo. | TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾVÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài Luật thƣơng mại Việt Nam 2005 qua gần ba năm thực thi. Những hạn chế và giải pháp khắc phục Sinh viên thực hiện Bùi Thủy Nga Lớp Anh 7 Khoá K 43 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Mơ Hà Nội tháng 05 2008 LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình tới cô giáo Nguyễn Thị Mơ Giáo sư Tiến sỹ Nhà giáo nhân dân Chủ nhiệm Bộ môn Luật Khoa Quản trị kinh doanh người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp đại học. Tiếp đó em xin gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới các cán bộ tại Thư viện Trường Đại học Ngoại Thương các anh chị cán bộ tại Thư viện Trung tâm Thông tin và phát triển Luật sư Trịnh Ngọc Tú những người đã nhiệt tình giúp đỡ em trong việc hoàn thành khoá luận này. Em cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các thầy cô giáo trường Đại học Ngoại Thương đặc biệt các thầy cô giáo ở khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường. Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2008 Sinh viên Bùi Thuỷ Nga i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƢƠNG 1. LUẬT THƢƠNG MẠI NĂM 2005 . 4 I. Bối cảnh ra đời của Luật Thƣơng Mại năm 2005 . .4 1. Bối cảnh quốc tế . 4 2. Bối cảnh trong nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới . 5 3. Những bất cập của Luật Thương Mại năm 1997 và sự cần thiết phải ban hành Luật Thương Mại 2005 . 7 . Những bất cập của Luật Thương mại 1997 .7 . Sự cần thiết phải ban hành Luật Thương mại năm 2005 . .10 II. Những nội dung cơ bản của Luật Thƣơng Mại năm 2005 11 1. Bố cục của Luật Thương mại năm 2005 . 11 2. Nội dung cơ bản của Luật Thương mại năm 2005 . 13 3. Những điểm mới cơ bản của Luật Thương Mại năm 2005 . 17 . Các điểm mới về phạm vi điều chỉ nh . 17 Các điểm mới về thương nhân . 21 . Định nghĩa thương nhân . 21 . Quy chế thương nhân . 22 . Thương nhân nước ngoài hoạt động

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.