Đề tài: Giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

Đề tài "Giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh" với mục tiêu nghiên cứu lý luận và thực trạng vai trò của GVCN lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh để đề ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh và góp phần hoàn thiện nhân cách học sinh ở trường THPT. Mời các bạn cùng tham khảo. | GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Tên đề tài TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Giáo viên chủ nhiệm GVCN lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp và các thành viên trong lớp. GVCN lớp là người vạch kế hoạch tổ chức cho lớp mình thực hiện các chủ đề theo kế hoạch và theo dõi đánh giá việc thực hiện của các học sinh HS . GVCN lớp phải biết phối hợp với các GV bộ môn chỉ huy quản lý học sinh trong lớp học tập lao động công tác. Chủ nhiệm cũng là người phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường trong đó quan hệ nhiều ở cấp THPT là đoàn trường chi đoàn GV hội CMHS để làm tốt công tác dạy học giáo dục HS trong lớp phụ trách. Thế mà trong thực tế có những quan niệm sai lầm trong nhận thức về chức vụ giáo viên chủ nhiệm lớp chưa tương xứng với tầm quan trọng của chức vụ này chưa đúng với các văn bản luật cũng như các văn bản quản lí giáo dục quy định và thậm chí có cả những phương pháp giáo dục lỗi thời Ở đâu đó còn tồn tại chuyện học sinh đánh thầy cô giáo chủ nhiệm của mình giáo viên chủ nhiệm lớp nóng nảy thô bạo đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng như đuổi hàng chục học sinh ra khỏi giờ học rút dép đánh học trò trong lớp cho cán bộ lớp dùng roi dâu đánh bạn học hàng giờ bắt học trò liếm ghế bắt học sinh đi bằng đầu gối 100 vòng quanh lớp bắt viết 100 bản tự kiểm điểm . Ngược lại có những giáo viên chủ nhiệm lớp quá dễ dãi buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm với lớp với chức năng đã được giao để cho học sinh tự do hư đốn . Vì vậy trong năm học 2006 2007 tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức 1 học sinh . II. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 1. Mục tiêu. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vai trò của GVCN lớp trong công tác giáo dục đạo đức HS để đề ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức HS và góp phần hoàn thiện nhân cách HS ở trường THPT. 2. Nhiệm vụ. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.