Nghiên cứu thuốc bảo vệ thực vật (Quyển 9): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu thuốc bảo vệ thực vật (Quyển 9)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá độ độc của thuốc bảo vệ thực vật; Thế nào là độc tính dư lượng và dư lượng tối đa cho phép; Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đối với cây trồng; Phẩm chất của thuốc bảo vệ thực vật; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | https https https https https https https https https https https https https https https https https https https https

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    58    2    07-12-2023
271    169    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.