Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021-2022 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi kết thúc học kì sắp đến. gửi đến các bạn tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021-2022 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh". Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II BẮC NINH NĂM HỌC 2021 - 2022 Môn Toán - Lớp 6 Đề có 02 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề I. TRẮC NGHIỆM 3 0 điểm Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau Câu 1. Nghịch đảo của số - 8 là 1 1 1 A. . B. 8. C. . D. . 8 8 8 Câu 2. Dữ liệu nào sau đây không phải là số liệu A. Số quyển sách mỗi bạn học sinh trong lớp đọc trong một năm. B. Chiều cao của các bạn học sinh trong lớp. C. Phương tiện đi học của các bạn học sinh trong lớp. D. Cân nặng của các bạn học sinh trong lớp. Câu 3. Khoảng cách giữa hai vị trí A và B thực tế là 1740m. Trên một bản đồ khoảng cách đó dài 5 8cm. Tỉ lệ xích của bản đồ là 1 1 1 1 A. . B. . C. . D. . 3000 300000 300 30000 4 1 1 8 Câu 4. Tính được kết quả là 5 15 3 9 13 1 39 A. 1 . B. . C. . D. . 25 3 25 Câu 5. Quan sát hình vẽ bên Khẳng định nào sau đây đúng A. A x . B. C x . C. O y . D. B y . Câu 6. Một xạ thủ bắn 100 lượt trong đó có 80 lượt trúng đích. Xác suất thực nghiệm của sự kiện xạ thủ bắn không trúng đích là 5 1 4 1 A. . B. . C. . D. . 1 80 5 5 Câu 7. Cho bảng thống kê chiều cao của học sinh lớp 6A Chiều cao cm Số học sinh Từ 140 đến 145 1 Từ 146 đến 150 15 Từ 151 đến 155 13 Từ 156 đến 160 8 Trên 160 1 Lớp 6A có bao nhiêu bạn có chiều cao trên 1m50 A. 22 bạn. B. 9 bạn. C. 13 bạn. D. 23 bạn. Câu 8. Trong hộp có phần thưởng gồm một số chiếc bút chì và bút bi. Do đạt thành tích cao nên An được cùng lúc chọn ngẫu nhiên hai phần thưởng trong hộp. Khi đó số kết quả có thể xảy ra là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 1 2 Câu 9. số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao nhiêu tuổi 3 A. 15 tuổi. B. 12 tuổi. C. 9 tuổi. D. 6 tuổi. Câu 10. Khẳng định nào sau đây đúng A. Hai tia có chung điểm gốc thì đối nhau. B. Hai tia AB và tia BA cùng mô tả một hình. C. Hai tia đối nhau thì có chung điểm gốc. D. Hai tia tạo thành một đường thẳng là hai tia đối nhau. Câu 11. Hình bên có bao nhiêu góc đỉnh O mà không phải góc bẹt A. 3. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 12. Nam có 4 hộp bút

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
261    63    3    05-12-2023
59    359    3    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.