Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021-2022 có đáp án - Trường TH-THCS Việt Anh

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn "Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021-2022 có đáp án - Trường TH-THCS Việt Anh" hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo! | UBND QUẬN LÊ CHÂN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 TOÁN 6 TRƯỜNG TH-THCS VIỆT ANH NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian 90 phút Học sinh làm vào tờ giấy thi I. TRẮC NGHIỆM 3 điểm Học sinh chỉ chọn 1 chữ cái đứng trước câu đúng Câu 1 Cho tập hợp A x N 3 x 10 . Số phần tử của tập hợp A là phần tử phần tử phần tử phần tử Câu 2 Tổng của số tự nhiên bé nhất có ba chữ số và số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số là 099 Câu 3 Cho hai số nguyên a b thỏa mãn a b - 1 . Tích lớn nhất là A. 0 B. 1 C. -2 D. -1 Câu 4 Lũy thừa -3 3 có giá trị bằng A. 27. B. 9. C. -27. D. - 9 Câu 5 Sắp xếp các số nguyên 3 13 17 5 0 theo thứ tự tăng dần là A. 5 13 0 3 17. B. 0 13 5 3 17. C. 17 3 0 5 13. D. 13 5 0 3 17. Câu 6 Hoa gấp được 97 ngôi sao và xếp vào các hộp mỗi hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao còn thừa không xếp vào hộp là A. 1 ngôi sao B. 5 ngôi sao C. 6 ngôi sao D. 2 ngôi sao Câu 7 Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a 22. 8 3 cm là A. 160cm2 B. 400cm2 C. 40cm2 D. 1600cm2 Câu 8 Hình bình hành không có tính chất nào dưới đây A. Hai cạnh đối bằng nhau B. Hai cạnh đối song song với nhau C. Chu vi bằng chu vi hình chữ nhật D. Bốn cạnh bằng nhau Câu 9 Một đoàn khách du lịch gồm 52 muốn qua sông nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 6 người kể cả người lái thuyền . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số khách A. 9 thuyền B. 10 thuyền C. 11 thuyền D. 12 thuyền Câu 10 Trong câu sau câu nào đúng A. Tam giác đều có 6 trục đối xứng. B. Hình chữ nhật có hai kích thước khác nhau có 4 trục đối xứng. C. Hình thang cân góc ở đáy khác 900 có đúng một trục đối xứng. D. Hinh bình hành có hai trục đối xứng. 1 Câu 11 Tổng hai số nguyên tố bằng 8 . Tích của hai số đó là B. 15 C. 10 D. 12 Câu 12 Trong các phát biểu dưới đây phát biểu nào đúng A. Tam giác đều ABC là hình có tâm đối xứng B. Hình bình hành MNPQ luôn nhận MP làm trục đối xứng . C. Hình bình hành luôn có 4 trục đối xứng. D. Hình thang cân luôn có trục đối xứng . II. TỰ LUẬN 7 điểm Bài 1 1 25 điểm Cho tập hợp A gồm các

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
634    48    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.