dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

Trong 1 sợi trục thần kinh, nếu kích thích ở một điểm bất kì trên sợi trục thì xung xuất hiện sẽ lan truyền theo cả hai chiều. Vì cả hai bên của nơi (điểm) bị kích thích, màng vẫn ở trạng thái nghỉ nên dòng điện động xuất hiện sẽ kích thích màng ở cả hai bên, làm thay đổi tính thấm và nơi này sẽ xuất hiện kích thích màng ở cả hai bên, làm thay đổi tính thấm và nơi này sẽ xuất hiện điện động. Cứ như vậy xung thần kinh được lan truyền theo cả. | Bài giảng Trong 1 sợi trục thần kinh nếu kích thích ở một điểm bất kì trên sợi trục thì xung xuất hiện sẽ lan truyền theo cả hai chiều. Vì cả hai bên của nơi điểm bị kích thích màng vẫn ở trạng thái nghỉ nên dòng điện động xuất hiện sẽ kích thích màng ở cả hai bên làm thay đổi tính thấm và nơi này sẽ xuất hiện kích thích màng ở cả hai bên làm thay đổi tính thấm và nơi này sẽ xuất hiện điện động. Cứ như vậy xung thần kinh được lan truyền theo cả hai chiều. Kết luận trên đây có thể được chứng minh bằng các thí nghiệm sau Thí nghiệm 1 babukhin 1876 nghiên cứu sự dẫn truyền hưng phấn trên sợi thần kinh đi tới cơ quan phát điện của một loài cá đuối. Ông cắt rời sợi thần kinh khỏi thân nơron Sợi thần kinh gồm nhiều nhánh phân bố tới các tấm điện trong cột điện bên thân cá. Sau đó ông tiếp tục cắt bỏ phần giữa của cột điện các tấm điện ở phần trên và dưới của cột điện chỉ còn liên hệ với nhau nhờ các nhánh của sợi thần kinh. Khi kích thích đầu trung ương của bất kì một nhánh nào thì cũng thấy cả 2 phần trên dưới của cột điện đã bị cách li đều phóng điện. Thí nghiệm 2 Cơ thẳng của đùi ếch gồm 2 nữa được chi phối bởi hai nhánh của cùng một sợi thần kinh vận động. Người ta cắt đôi nhánh 1 kích thích đầu ngoài cho thấy nửa thứ nhất của cơ thẳng trong co nhưng nếu bị kích thích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.