Bài tập Sinh sản ở động vật

Bài tập: Sinh sản ở động vật | Bài tập Sinh sản ở động vật I- Bài tập có lời giải Bài 1 Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Lời giải Điểm giống nhau Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. Điểm khác nhau Phân đôi dựa trên phân chia đơn giản chất tế bào và nhân tạo ra các eo thắt để phân chia nhân và chất tế bào . Trinh sản dự trên phân chia tế bào trứng không thụ tinh theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Mọc chồi dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thành một chồi con sau đó chồi con tách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới. Phân mảnh dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể qua phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới. Bài 2 Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm những giai đoạn nào Lời giải Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài động vật là một quá trình bao gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau đó là Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng. Giai đoạn thụ tinh giao tử đực và cái kết hợp với nhau tạo thành hợp tử . Giai đoạn phát triển phôi thai hợp tử phát triển thành cơ thể mới . Bài 3 Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính nêu những ưu thế của động vật lưỡng tính Lời giải - Động vật đơn tính là động vật trên mỗi cá thể chỉ có cơ quan sinh dục đực hoặc cơ quan sinh dục cái. Động vật lưỡng tính là động vật trên mỗi cá thể có cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái. - ưu thế của động vật lưỡng tính là cả 2 cá thể sau khi thụ tinh đều có thể sinh con trong khi đó trong 2 cá thể đơn tính chỉ có một cá thể cái có thể sinh con. Bài 4 Nêu những ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.